MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

เริ่มต้นจากครอบครัว

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 - 17:31 น.
AA 101
เพราะลูกหลานคือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ 
และผลผลิตที่เห็นในสังคมล้วนเป็นผลผลิตมาจากครอบครัว....

พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดมนุษย์ แต่หน้าที่ของพ่อแม่ไม่ได้จบเพียงเท่านั้น ยังต้องเลี้ยงดูให้มีความเจริญเติบโตแข็งแรงตามวัย ต่อมาส่งเสริมให้การศึกษาให้มีความรู้ ความรับผิดชอบที่สำคัญต่อลูกซึ่งให้กำเนิดมา คือ การหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ผู้มีใจประเสิรฐ ในทางของคริสตชนพระเจ้ากำหนดให้ครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการสร้างสังคม ความเจริญหรือความเสื่อมของสังคมขึ้นอยู่กับครอบครัว ผลผลิตที่เห็นในสังคมล้วนเป็นผลผลิตมาจากครอบครัว พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมให้สร้างชนชาติใหญ่ โดยพระเจ้าเริ่มจากครอบครัวเล็กๆ อับราฮัมและนางซาราห์มีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกหลานในครัวเรือนให้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องตามทางของพระเจ้า 

อับราฮัมไม่เพียงหาอาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม การศึกษา แต่ยังสร้างคุณธรรมและจริยธรรมภายในครอบครัวด้วย อับราฮัมเป็นแม่แบบและตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตเพราะเด็กจะซึมซับแบบอย่างไปปฎิบัติ และคำสอนจะมีน้ำหนักควรค่าแก่การปฎิบัติตาม

การสร้างอาณาจักรของพระเจ้าเริ่มที่ครอบครัว ครอบครัวคือศูนย์กลางการศึกษาชีวิต หลายคนทิ้งความรับผิดชอบและมอบให้โรงเรียน วัดหรือคริสตจักรเป็นผู้รับผิดชอบแทน แต่ไม่มีสถาบันใดๆ จะมาทดแทนสถาบันครอบครัวในการสร้างชีวิตได้ ความเข้มแข็งด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคริสตจักรมาจากความเข้มแข็งของคุณภาพครอบครัวเป็นพื้นฐาน ฉะนั้นไม่ว่าจะสร้างสังคมไหนๆให้แข็งแรง จะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว

ในทางของคริสตชนการสร้างสังคมให้แข็งแรง จะต้องหันมาใส่ใจเรื่องครอบครัวอย่างจริงจัง ให้เป็นไปตามแนวทางที่พระเจ้าวางไว้กับอับราฮัม แผ่นดินของพระเจ้าเริ่มจากครอบครัวเล็กๆ เจริญไปสู่ความเป็นชนชาติใหญ่ โยชูวายืนยันความจริงข้อนี้ ในวันอำลาท่านได้กล่าวถ้อยคำท้าทายเราในยุคนี้ว่า ..แต่หากท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จงเลือกในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใคร แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองกับครอบครัวจะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า (โยชูวา 24:13-14)

ขณะเดียวกันถ้าหัวหน้าครอบครัวขาดความรับผิดชอบภาระหนักอาจตกอยู่ที่แม่ เราพบตัวอย่างในพระคัมภีร์แม่มีหลายบทบาทสูงมากและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูก แม่ๆ ทั้งหลายอย่าท้อใจ จงมีใจสู้ถึงแม้หัวหน้าครอบครัวจะล้มเหลวพระเจ้าจะอยู่ด้วยและชูช่วยในทุกกรณี

ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อและแม่ในการเลี้ยงดูลูกหลานหรือแม้แต่ผู้ปกครองท่านอื่นๆของเด็กๆ ที่ได้ทุ่มเทเสียสละและรักของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับท่านนั้นคือลูกหลานของเรา ให้แต่ละครอบครัวให้ความสำคัญกับครอบครัวของตัวเอง เพราะไม่เพียงแค่ครอบครัวเป็นสถาบันที่พระเจ้าให้ความสำคัญแต่ครอบครัวเป็นรากฐานของขีวิตของเราแต่ละคนและของโลกด้วยเช่นกัน ขอให้เราสร้างรากฐานของเราด้วยความรักและพระคำของพระเจ้า

...เพราะเราได้เลือกเขาเพื่อให้เขาจะสอนลูกหลานและครัวเรือนของเขาที่จะมีมาภายหลังให้รักษาวิถีทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม ปฐมกาล 18 : 19อ้างอิงบทความจากหนังสือธารพระพร โดย ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์

ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

เริ่มต้นจากครอบครัว