MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ทุกอย่างมีวาระและเวลา ออกดอกเกิดผล..และปลิดปลิว!!

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 - 16:27 น.
AA 154

เพราะมีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่งและมีเวลาสำหรับทุกอย่างในโลกใบนี้..จริงแท้แน่นอน !!

..มีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์และมีฤดูกาลสำหรับทุกกิจการภายใต้ดวงอาทิตย์ เป็นเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ตลอดชีวิตของเรา.. (ปญจ 3 : 1 -11)

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทราบข่าวการจากไปของบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการบุกเบิกและนำพาคริสตจักรไทยให้เจริญรุ่งเรืองและนำพาผู้คนมากมายได้รู้จักกับพระเจ้า ได้เห็นถึงความรอด และความรักของพระองค์

ท่าน ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ ได้จากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้ว

ครั้งแรกที่ทราบข่าวรู้สึกใจหาย แต่มีความยินดีในส่วนลึกของใจเพราะนั่นหมายความว่า ท่านได้ไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าแล้ว

กว่า 62 ปีในการทำงานรับใช้พระเจ้าของท่าน ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้องผจญเรื่องราวมากมายแต่ท่านก็สู้และสัตย์ซื่อในการทำงานรับใช้ เป็นกำลังสำคัญของคริสตศาสนาในประเทศไทย

คริสตชนหลายคนไม่รู้จักท่าน และอีกหลายๆคนที่รู้จักท่าน แต่!! อาจจะไม่รู้ว่าการเดินทางของชีวิตของท่านในงานรับใช้พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่จริงๆ

ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย (คสท.) ซึ่งเป็นคณะที่สังกัดในสหกิจคริสเตียนประเทศไทย โดยมีความสัมพันธ์กับ World Assemblies of God (AG.) ซึ่งเป็นกลุ่มคริสตจักรที่ก่อตั้งเป็นทางการในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่าน ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ มีความปรารถนาและความตั้งใจอยากจะก่อตั้งคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีคนไทยเป็นผู้นำ

การคิดและการเริ่มต้นก่อตั้งคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย โดยก่อตั้งเป็นคริสตจักรในประเทศไทยและมีคนไทยเป็นผู้นำนั้น ในสมัยนั้น (ปี ค.ศ1969) ไม่ง่ายเลย เพราะน้อยคนที่เห็นด้วยกับท่าน แนวคิดนี้ถูกต่อต้านและถูกมองในแง่ลบจากผู้นำคนไทยคนอื่นๆและจากมิชชั่นนารี

แต่ท่านก็ไม่ย่อท้อ ยังคงเดินหน้าทำต่อไป แม้จะโดดเดี่ยว ไร้คนทำงานเคียงข้าง ไร้คนหนุนใจ ไร้เงินทอง อัตคัตไปหมด ทำให้ภรรยาของท่านต้องดิ้นรนทำงานมากมายเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและทำให้ท่านสามารถเดินหน้าในงานรับใช้

และสุดท้าย พระเจ้าก็เมตตา ทรงนำและอวยพรท่าน ให้มีคนเข้ามารับเชื่อและถวายตัวทำงานรับใช้ด้วยกัน

การก่อตั้งคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย และการก่อตั้งสร้างคริสตจักรใหญ่ๆในกรุงเทพฯ อย่างเช่น คริสตจักรร่มเย็น เพราะท่านศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ เห็นว่ากรุงเทพฯเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ และต้องการให้คริสตจักรในกรุงเทพฯเป็นฐานในการขยายคริสตจักรออกไปสู่ต่างจังหวัดและชนบทในประเทศไทย

และจากวันนั้นถึงวันนี้มีคริสตจักรเติบโตขึ้นมากมายทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แม้แต่ชนบทที่ห่างไกล พระเจ้าก็อยู่ที่นั่น..มีวิหารของพระองค์อยู่ที่นั่น มีคริสตจักร!!

ท่านศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ เป็นตัวอย่างของผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อ มุ่งมั่น รักพระเจ้าและเดินในทางของพระองค์อย่างไม่ย่อท้อ ท่านได้ส่งไม้ต่อให้คริสตชนอีกหลายคนและหลายรุ่นเป็นผู้รับใช้ต่อจากท่านเพื่อนำพาผู้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ได้เข้ามาหา มาเห็น และมารับความรัก ความรอด

แม้ไม่เคยได้พบปะใกล้ชิด แต่เคยได้ทักทายท่านและได้รับคำหนุนใจ และได้ฟังคำเทศนาของท่านหลายต่อหลายครั้ง..

ผู้ชายที่ดูอ่อนโยน สุภาพ มีเมตตา เห็นความรักของพระเจ้าที่อยู่ในตัวท่านอย่างชัดเจน

เกิดดอกและออกผล...

ให้ยินยลและเห็นค่า...

และเมื่อถึงเวลา...

พระเจ้ามา...รับฉันไป...

ขอให้ท่านพักสงบในบ้านอันเป็นนิรันดร์ และอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าอย่างเป็นสุข

เป็นเวลาที่ดีของท่าน ท่านศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์....


เพราะพระเจ้ายังคงเหมือนเดิม เราจึงวางใจในพระองค์ได้ท่ามกลางฤดูกาลชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พระองค์ทรงสถิตกับเราเสมอ (สดด.46:1)
สันติสุขของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจคุ้มครองจิตใจของเรา (ฟป.4:7)
และความรักของพระองค์ ทำให้จิตวิญญาณของเรามั่นคง (รม.8:39)
ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

ทุกอย่างมีวาระและเวลา ออกดอกเกิดผล..และปลิดปลิว!!